Mesto zrekonštruovalo strojovňu na hokejovom štadióne

Každý fanúšik hokejového klubu v Žiari nad Hronom vie v akom stave je ich štadión. Na je dostavbu by bolo treba obrovskú sumu, ktorú mesto, ako majiteľ, jednoducho inestovať nemôže.

No počas letnej prestávky sa predsa len urobil malý krôčik k jeho modernizácii. Aký? Na to sme sa opýtali prezidenta HK MŠK Žiar nad Hronom Jána Víťazku.
„V spolupráci s mestom sa nám, po dlhom období, podarilo vykonať generálku kompresorov, jednotlivých zariadení a celého riadiaceho systému v strojovni. Do budúcnosti to prinesie výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie, čím sa samozrejme znížia aj náklady an prevádzku hokejového štadióna. Hodnotíme to teda vysoko pozitívne. Nebyť mesta tak sa k tomu nepristúpi. Táto generálka je výsledkom našich rokovaní s mestom. Chceli sme zefektívniť prevádzku štadióna, tak aby sme za „málo peňazí mali viac muziky. Celú rekonštrukciu vykonala renomovaná firma, ktorá, bude zabezpečí aj revízne kontroly a jeho efektívnu prevádzku v budúcnosti. Takže z hľadiska bezpečnosti životného prostredia bude všetko zabezpečené. Teraz je už zimný štadión pripravený a čaka sa len na lepšie poveternostné podmienky, aby mohla byť spustená ľadová plocha“, povedal pre MY Ján Víťazka.
Keďže počasia zatiaľ hokeju nepraje, ľadová plocha v Žiari je zatiaľ nereálna. Klub to pri príprave na sezónu riešil dohodou zo zvolenským klubom, čo však so sebou prináša určité náklady spojené s cestovaním a prenájmom plochy. Aj v tomto vyšlo mesto klubu v ústrety a „prikleplo“ im určitú sumu, z ktorej budú tieto náklady finacované. Ako to vidí Ján Víťazka?
„Pri príprave sezóny zohralo veľkú úlohu aj rokovanie s mestom, kde sa pripravila letná príprava. Mesto zabezpečilo finančné prostriedky na krytie  našej súťažnej prípravy počas mesiaca september pre všetky vekové kategórie. Podmienky v Žiari nám nedovoľujú mať prípravu tak, ako v ostatných mestách a preto sme museli zabezpečiť trénigový proces vo Zvolene. V prípade, že sa niektoré domáce stretnutia nebudú dať preložiť na iný termím, budeme ich musieť odohrať vo Zvolene. Vznikajú pri tom náklady spojené s dopravou hráčov všetkých vekových kategórií a samozrejme, aj s prenájmom ľadu, preto je veľmi dobré, že mesto na toto prispieva“, zhodnotil prezident HK MŠK.