Títo poslanci rozhodli o zrušení najpopularnejšieho slovenského športu v Žiari nad Hronom bez akejkoľvek snahy o jeho zachovanie:

V prípade, že máte na nich otázky, kontakty na nich nájdete na týchto stránkach www.ziar.sk klikni sem

MUDr. L. Kukolík

PaeDr. V. Balážová

B. Mikulčiková

Mgr. S. Šimeg

Ing. P. Dubeň

S. Šeševičková

Mgr. M. Baláž

Mgr. P. Antal

Ing. J. Vinarčík

MUDr. L. Cígerová

Mgr. R. Zaťko

Ing. K. Krist

Ing. J. Baláž

S. Lukyová

Mgr. M. Kopčová

Ing. S. Víťazková

MUDr. O. Voldánová

Hlasovania sa zdržali: Ing. D. Bosák, Ing. M. Žurav