Čo znamená zrušenie hokejového klubu v meste Žiar nad Hronom:

UPOZORNENIE: Tento článok bol zaslaný anonymne, môžu sa v ňom vyskytovať drobné nepresnosti ohľadne budúcej prevádzky zimného štadióna


Predovšetkým je treba povedať, že finančná kríza je fenomén, ktorý zasiahol nielen Slovensko, ale celý svet a postupne sa jej dôsledky ukazujú vo všetkých oblastiach života nevynímajúc šport v meste Žiar nad Hronom. Od financovania športu v meste odstúpili dvaja najvýznamnejší jeho prispievali, a tak sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo nepochopiteľným spôsobom riešiť túto situáciu.
Bez toho, aby sa dalo do jednania s vedením hokejového klubu a snažilo sa tento krásny šport v meste zachrániť, pomerom 17:2 zrušili hokejový klub v meste. Mesto Žiar nad Hronom neprejavilo absolútne žiadny záujem hľadať možnosti riešenia, neoboznámilo vedenie HK so svojim zámerom, len na mestskom zastupiteľstve dňa 25.02.2009 poslanci jednoducho odsúhlasili zrušenie hokejového klubu.

Aké bude mať dopady zrušenie HK?

1. Cca 120 detí skončí so športom, ktorý miluje. Tieto deti prídu o zábavu, ktorá im vypĺňala voľný čas a teda nemali priestor na vymýšľanie hlúpostí a taktiež o svoje sny (Hokejový klub v Žiari nad Hronom vychoval súčasnú slovenskú hokejovú reprezentantku Moniku Kvaková, ktorá v dnešných dňoch reprezentuje Slovenskú republiku na Univerziáde v Číne).

2. Po 40 rokoch v meste Žiar nad Hronom zanikne najpopulárnejší šport na Slovensku.

3. Zimný štadión ako jediný verejnosti prístupný športový areál (ak nepočítame plaváreň) bude zatvorený, keďže mestské zastupiteľstvo argumentuje vysokými prevádzkovými nákladmi.  Znamená to, že okrem hokejového klubu, príde o možnosť jeho využitia aj široká verejnosť. Futbalový štadión neposkytuje verejnosti ŽIADNE možnosti športového využitia a športová hala len minimálne. Ľadovú plochu pravidelne využívali okrem HK:  verejnosť na korčuľovanie, hokejové partie z okolitých obcí, stredné školy, základné školy, materské školy, obchodné spoločnosti, hasičský zbor, mestská polícia a dokonca aj iné športové kluby. Ku koncu sezóny sa tu pravidelne organizoval Karneval na ľade a Hokejový turnaj mikroregiónu Žiarske Podhorie. Zimný štadión bol teda bez pochyby ďaleko najvyužívanejším športovým areálom v meste Žiar nad Hronom.

4. Nadšenci ľadového hokeja z bývalého žiarskeho okresu budú mať možnosť zahrať si svoj obľúbený šport len vo vzdialenejších mestách: Zvolen, Banská Bystrica, Detva, Prievidza, Levice, Zlaté Moravce, ak samozrejme budú ochotní zaplatiť vyšší prenájom a dopravné náklady.