Vážení priatelia, fanúšikovia žiarskeho hokeja, hráči, rodičia, funcionári a ostatní občania, ktorí sledujete túto stránku.

Obraciam sa k Vám ako prezident hokejového klubu v Žiari nad Hronom so svojím príspevkom do fóra. Žiarsky hokej prešiel v uplynulom desaťročí búrlivým vývojom. Od rekonštrukcie ľadovej plochy, ktorá doslúžila a doslova sa rozpadla, cez budovanie zastrešenia a čiastočného opláštenia až do súčasnej ťažkej doby, kedy chýbajú prostriedky na jeho prevádzkovanie. Hokejový klub a jeho rozvoj kopíroval tento vývoj a s potešením sme registrovali nárast záujmu verejnosti o tento šport nielen v meste ale aj v širokom okolí. Naplnili sa kategórie, obetavá práca trénerov, funkcionárov a rodičov detí v čase výraznej finančnej podpory mesta a sponzorov priniesla postupne svoje ovocie a vychovali sme hráčov, ktorí sa presadili v súťažiach na Slovensku. Funkcionársky a trénerský kolektív sa formoval výlučne z rodičov detí, ktoré sa tomuto športu upísali a z bývalých hráčov, ktorý chceli pokračovať v hokeji aj po skončení hráčskej kariéry. Prelomový bol rok 2002 a 2003, kedy sa udiali obrovské zmeny v organizácii športu v našom meste zánikom športového klubu, kedy mesto prevzalo na seba ťarchu zabezpečenia športu v meste. Mestu sa podarilo zachovať priazeň sponzorov a ich pomoc na financovaní jednotlivých klubov. Náš hokejový klub dostával výraznú podporu od mesta vo forme financovania prevádzky zimného štadióna a od sponzorov príspevok na chod klubu a to hlavne na finančne náročnú dopravu na zápasy, nákup výstroje, náklady na zápasy a trénerov a pod.

V súčasnom období prežívame nielen v športe ťažké a náročné obdobie. Dopady toľko rozoberanej finančnej krízy rozoberajú renomovaní svetoví ekonómovia a aj oni sú vo svojich názoroch veľmi rozdielni. Sám pracujem v nadnárodnej spoločnosti, ktorá veľmi intenzívne rieši dopady na svoje podnikanie. Je preto pochopiteľné i správanie sa našich sponzorov, ktorí predovšetkým musia zabezpečiť záujmy akcionárov či majiteľov svojich firiem. Chcem preto aj v tomto svojom príspevku vyjadriť úprimnú vďaku za všetko, čo pre šport v meste a teda aj hokej vykonali. Vďaka patrí aj mestu, ktoré skutočne vykonalo veľký objem práce na zabezpečenie chodu zimného štadióna.

V uplynulých týždňoch sa situácia z dôvodov, ktoré som už spomínal radikálne zmenila. Dňa 25.2.2009 som sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde sa prijalo rozhodnutie, ktoré znamená výrazné obmedzenie prevádzky zimného štadióna. Nie je teda pravda, že zastupiteľstvo zrušilo žiarsky hokej, no je pravda, že bez prevádzky štadióna nie je činnosť klubu možná. Priznám sa že sme v klube očakávali výraznejšie škrty v rozpočte a tým aj podpore hokeja, no očakávali sme parciálne škrty v každom športe. Radikálne riešenie nás zaskočilo. Uvítali sme pozvanie pána primátora na stretnutie prezidentov športových klubov združených v MŠK. Na tomto stretnutí sa podrobne rozoberala situácia vo financovaní športu v meste. Samozrejme rozoberala sa tam predovšetkým situácia v hokejovom klube a tiež aj témy, ktoré sa rozoberajú v tomto diskusnom fóre na stránke, ktorú sledujete. Musím povedať, že sa na stránke objavili aj veľmi nechutné príspevky, kde si myslím, že ich autori sa potrebovali vybúriť a povedať si čokokoľvek bez ohľadu na fakty, ktoré vo svojom príspevku uviedli. S takýmito príspevkami nesúhlasím a som presvedčení, že situácii len škodia a hokeju v Žiari vôbec nepomôžu. Na stretnutí prezidentov som požiadal pána primátora o osobitné stretnutie medzi zástupcami mesta a hokejového klubu, kde by sme sa pokúsili situáciu riešiť spoločne. Pán primátor túto žiadosť uvítal.

Dňa 11.03.2009 sa uskutočnilo rokovanie predstaviteľov Mesta Žiar nad Hronom na čele s primátorom mesta Mgr. Ivanom Černajom s predstaviteľmi hokejového klubu Žiar nad Hronom. Cieľom tohto konštruktívneho jednania bolo hľadanie možností spustenia ľadovej plochy v Žiari nad Hronom v mesiaci september tohto roku, keďže súťaže organizované Slovenským zväzom ľadového hokeja začínajú v tomto období. Výsledkom tohto rokovania bola dohoda, v ktorej sa hokejový klub zaviazal vypracovať projekt , zameraný na nerušenú prípravu klubu na sezónu 2009/2010, s termínom do dvoch týždňov. Na druhej strane predstavitelia Mesta Žiar nad Hronom prisľúbili vyvinúť maximálne úsilie pre zachovanie organizovaného ľadového hokeja v Žiari nad Hronom. Ďalšie jednania budú prebiehať približne o dva týždne.


Verím, že sa nám podarí nájsť spôsob ako prevádzkovať zimný štadión a zachrániť hokej v našom meste. Bude to však veľmi náročná úloha, nakoľko musíme na to nájsť viac ako stopäťdesiattisíc eur. Preto sa obraciam aj na Vás s prosbou o pomoc. Ak chceme aby tých viac ako 120 detí mohlo aj naďalej športovať a hrať hokej, aby aj kolektívy mohli využívať ľadovú plochu na svoj obľúbený šport a relax a aby aj verejnosť mohla na ľade korčuľovať, tak prispejte aj vy svojim nápadom, ziskamním sponzora a hlavne čo Vás stojí len vypísanie formulára POSKYTNUTÍM SVOJICH 2% DANÍ NA PODPORU ŽIARSKEHO HOKEJA! Tento formulár nájdete i na našej stránke, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť u Vášho zamestnávateľa alebo na daňovom úrade. Vážení prizanivci ale i ostaní občania, urobme rázny krok k podpore športu aj my sami, okrem toho že to očakávame od mesta a sponzorov a prispejme svojou "kvapkou" k vyriešeniu. problémov!

Ján Víťazka, prezident HK

(Vybrané z príspevkov do diskusie na www.hkziar.pum.sk)